FORSIDE - CHATRUM - LØS CHATPROBLEM
Søg efter:    
Navigation
OM ASYLRET
HVAD MENER VI
IN ENGLISH
PÅ ARABISK
ASYLRETS DECEMBER BREVE
TVANGSUDVISNINGER
ASYLSAGER
ASYLRET/FACEBOOK
KONVENTIONER
ARTIKLER
FOTOGALLERI
KONTAKT OS
ÅBEN BREV TIL INTEGRATION MINISTER INGER STØJBERG
Nyeste artikler
LOVEN
Besøgende
Gæster online: 1
Ingen brugere online

Antal brugere: 283
Nyeste bruger: HBS
Hvad mener vi
Hvad mener vi?

1. At opnå asyl er en menneskeret for alle, som føler sig undertrykt og forfulgt på grund af etnisk herkomst, køn, seksuel orientering eller af politiske/religiøse grunde.

2. At den danske regerings behandling af asylansøgere på en række punkter er i strid med FN's Flygtningekonvention, som Danmark underskrev den 28. juli 1951.

3. At Danmark skal respektere FN's Flygtningekonvention, Børnekonventionen og Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Derfor skal alle asylcentre lukkes og asylansøgere skal have ret til at bo som alle andre ude i det danske samfund, mens deres sag er under behandling.

4. At Folketinget skal sikre dansk overholdelse af FN's Børnekonvention, herunder retten til familiens enhed.


5
At al afhøring af asylansøgere skal foretages af kompetent personale. Der er behov for psykologer, psykiatere, socialrådgivere, sygeplejersker og læger. Endvidere skal asylansøgerne have ret til medvirken af en bisidder efter eget valg. Der skal anvendes autoriserede tolke til interviewene. Politiet er ikke kompetent i denne sammenhæng, da politifolk er uddannet til at afhøre forbrydere; ikke til at have med forfulgte og ofte traumatiserede mennesker at gøre.

6. At asylansøgere skal have midlertidig opholdstilladelse og arbejdstilladelse, mens deres sag er under behandling.

7. At asylansøgere har ret til at benytte samfundets muligheder, herunder at de skal have fuld adgang til sundhedsvæsenet, ret til at arbejde og ret til at uddanne sig på lige fod med andre borgere.

8. At asylansøgere skal gives mulighed for juridisk bistand gennem en personlig advokat inden de taler med relevante myndigheder om deres sag.

9. At asylansøgere skal have ret til at klage over Flygtningenævnets afgørelse til en uafhængig domstol.  
Indlogning
Brugernavn

Kodeord

 

Opret ny bruger?
Tilmeld

Fremsend mit glemte kodeord.
Danmark i krig