FORSIDE - CHATRUM - LØS CHATPROBLEM
Søg efter:    
Navigation
OM ASYLRET
HVAD MENER VI
IN ENGLISH
PÅ ARABISK
ASYLRETS DECEMBER BREVE
TVANGSUDVISNINGER
ASYLSAGER
ASYLRET/FACEBOOK
KONVENTIONER
ARTIKLER
FOTOGALLERI
KONTAKT OS
ÅBEN BREV TIL INTEGRATION MINISTER INGER STØJBERG
Nyeste artikler
LOVEN
Besøgende
Gæster online: 2
Ingen brugere online

Antal brugere: 283
Nyeste bruger: HBS
ASYLRETS DECEMBER BREVE

Asylrets 11. decemberbrev
Åbent brev fra Asylret til alle folketingsmedlemmer: stem efter personlig
overbevisning
Asylret opfordrer indtrængende enhver, hvis parti accepterer de bebudede ”asylstramninger” til at stemme efter personlig overbevisning og samvittighed og ikke efter partitilsagn.  Lovforslaget rummer grundlæggende menneskerettighedskrænkende lovgivning.
De færreste folketingsmedlemmer ville som privatpersoner kunne stå inde for det ”ja,” de forventes at levere som partimedlemmer.
Asylret henviser til lovforslagets umenneskelighed:  Et ja til en 3 årig statslig forordnet tvangsadskillelse af forældre og børn og af ægtefæller er umenneskeligt. Det er et aktivt ”ja” til tiltag, man forbinder med totalitære regimers nådesløshed.
Uden grund at lade børn og ægtefæller vente i krigszoner eller i flygtningelejre i 3 år under kummerlige og livstruende forhold er umenneskeligt og manglende respekt for pligten til at beskytte liv.
Asylret henviser desuden til indvendinger mod lovforslaget fremført af:
• Institut for Menneskerettigheder
• Amnesty International
• Dansk Flygtningehjælp
• Børnerådet
• Dansk Røde Kors
• Red Barnet

Asylret henviser desuden til at:

• Udlændinge-, Integrations-  og Boligminister Inger Støjberg erkender, at Danmark med loven løber en procesrisiko, dvs. risikerer at tabe en sag ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
• Som civiliseret land har Danmark ingen interesse i, at vedtage lovforslag, som vi på forhånd ved er konventionsstridige.

Asylret spørger desuden hvert enkelt folketingsmedlem, om du som samfundsborger og individ har interesse i, at modarbejde Menneskerettighederne, Flygtningekonventionen, Børnekonventionen, Konventionen mod Tortur m.fl?
En svækkelse af konventionerne anser Asylret for at være i strid med enhver borgers interesse. Vi tillader os, at minde dig om, at konventionerne sikrer borgernes rettigheder mod eventuelle statslige overgreb. Vi mener ikke, at man som folketingsmedlem for eksempelvis Venstre, Liberal Alliance eller Socialdemokraterne kan være interesseret i en svækkelse af konventionerne, idet dette på forskellig vis ville stride imod partiernes ideologi og eksistensberettigelse: der er ingen frihed for individet i lovforslaget; lovforslaget er udtryk for massiv statslig indblanding og helt igen umenneskelig undertrykkelse; lovforslaget er den diametrale modsætning af frihed, lighed og solidaritet.

• Kun totalitære regimer adskiller aktivt forældre og børn.
• Kun en hensynsløs regering overlader børn, hvis far eller mor befinder sig sikkert i dets land, til bomberegn, mad-, medicinmangel, manglende skolegang og perspektivløshed i hjemlandet eller i nærområderne, når der er andre udveje og mulighed for, at sikre barnets liv og udfoldelsesmuligheder. 

Den grundlæggende eksistensberettigelse for ethvert parti er ønsket om, at ville skabe et bedre samfund. 
Hvad det enkelte folketingsmedlem opfatter som et bedre samfund vil afhænge af vedkommendes politiske overbevisning. Men uanset partifarve og politisk overbevisning bidrager man ikke et bedre samfund gennem umenneskelig lovgivning.
Som folketingsmedlem for eksempelvis Venstre, Liberal Alliance og Socialdemokraterne strider lovforlaget på forskellig vis imod partiernes ideologi og eksistensberettigelse: der er ingen frihed for individet i lovforslaget; lovforslaget er udtryk for massiv statslig indblanding og undertrykkelse; lovforslaget er den diametrale modsætning af frihed, lighed og solidaritet.
Af alle de ovennævnte grunde beder vi dig indtrængende om, at stemme nej til lovforslaget – uanset hvad dit parti har indgået af forhåndsaftaler. Vi beder dig også om, at tage aktivt stilling til nedenstående spørgsmål:
Ville du selv kunne undvære dit barn i tre år?
Ville du selv, hvis du var flygtning, kunne bidrage positivt til et nyt samfund, hvis du vidste, at din ægtefælle og dine børn var i livsfare i dit hjemland?
Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?
Mvh
Asylret, Johanna Haas og Said Parvin


 
Meddelelse fra Asylret  10.12.15
Asylrets 9. decemberbrev: Hvad er forskellen på en ”flygtningelandsby” og en interneringslejr? 

I Information 9.12.15 var der et læserbrev af Lars Weiss, gruppeformand for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation, som Asylret blev forskrækket over at læse! Vi har i dagens decemberbrev stillet Lars Weiss og andre socialdemokrater  en række presserende spørgsmål.
Under Asylrets spørgsmål til Lars Weiss og andre socialdemokrater finder man læserbrevet af Lars Weiss.

Til landets socialdemokratiske politikere - hermed en kommentar til Lars Weiss læserbrev d. 9.12. i Information Flygtningelandsbyer af god kvalitet:
Vi er ganske enig med Lars Weiss i, at staten bør påtage sig et større ansvar for flygtninge. Gerne hele ansvaret i den første tid, så kommunekasserne ikke overbelastes. Men derfor kan og skal flygtninge da bo og leve sammen med andre mennesker i det almindelige samfund. Der er ingen sammenhæng mellem det ene og det andet, selvom Lars Weiss får det til at se sådan ud. I forfærdelse over Lars Weiss læserbrev og den socialdemokratiske tanke om ”flygtningelandsbyer” har vi et par spørgsmål til alle landets socialdemokratiske politikere i kommunerne, på Christiansborg og andre steder:

Er det udtryk for det socialdemokratiske ideal om frihed, lighed og solidaritet, at spærre folk inde i reservater, townships, tvangsghettoer som Warszawas jødiske ghetto i sin tid, flygtningelejre – som palæstinensiske flygtningelejre i Mellemøsten - og lignende steder?
Hvis nej: hvad er det da helt nøjagtigt, der adskiller ovennævnte steder fra socialdemokratiets flygtningelandsbyer? Vi venter spændt på svar.

Og hvad er det helt præcist, der adskiller de socialdemokratiske ”flygtningelandsbyer” fra det Lars Weiss selv refererer til som DFs interneringslejre? Vi venter spændt på svar.
Er tanken om ”flygtningelandsbyer” opstået i erkendelse af, at man ikke kan betale en almindelig husleje for det beløb man har til rådighed som flygtning, hvis man samtidig skal have mad i maven, tøj på kroppen, sko på fødderne, almindelige hygiejneartikler og andre dagligdags fornødenheder? Vi venter spændt på svar.

Er det udtryk for det socialdemokratiske ideal om frihed, lighed og solidaritet, at flygtninge skal have så lav en ydelse, at de ikke kan eksistere i det omgivende samfund? Vi venter spændt på svar.
Lars Weiss skriver, at børnene ikke vil være isolerede, da ”forældrene kan få et job uden for landsbyen, så familierne på betryggende vis kan blive en del af samfundet”. Hvordan bliver børnenes isolation fra det normale samfund ophævet, fordi forældrene kan få lov, at arbejde uden for reservatet – undskyld, ”flygtningelandbyen”? Vi venter spændt på svar.
Og overvejelser i forbindelse med ovenstående leder til vores næste spørgsmål: skal selvforsørgende flygtninge også tvinges til at bo i reservaterne? Er det forbudt for dem, at flytte ud af reservaterne - undskyld ”flygtningelandsbyerne?”
Og hvad med blandingsbørn? Hvis et barn eksempelvis har en far, der er flygtning og en mor, der ikke er flygtning, skal familien så bo indenfor eller udenfor flygtningelandsbyen? Vi venter spændt på svar.
Og må blandingsbarnet så gå i almindelig skole eller skal det gå i ”flygtningelandsbyens” ”almindelige gode danske skole”, hvad det så er - for af Lars Weiss læserbrev fremgår det ikke om den ”gode danske skole” er en helt almindelig folkeskole – eller en ”flygtningelandsby” skole, hvor der kun går andre flygtningebørn? Vi venter spændt på svar.
Må man bosætte sig i en ”flygtningelandsby”, hvis man har forelsket sig i og gerne vil leve sammen med en mand eller kvinde, der er flygtning? Eller skal man eksempelvis være ude af ”landsbyen” hver aften inden kl. 23? Vi venter spændt på svar.
Skal man vise id til en vagt for at komme ind og ud af ”landsbyen”, som man f.eks. skal i Sandholmlejren? Vi venter spændt på svar.

Som det ses er er mange svære, administrative og praktiske spørgsmål at tage stilling til, når staten begynder, at tvangsadskille befolkningsgrupper og aktivt skaber skel mellem mennesker. Så mange og så ubehagelige spørgsmål, at systemet til sidst uvægerligt bryder sammen. Det har historien lært os. Men også at systemet inden da vil have megen menneskelig lidelse og ulykke på samvittigheden.

Det ville være nemmere og bedre, at opgive den uantagelige socialdemokratiske tanke om flygtningelandsbyer og lade staten yde et særligt stort huslejetilskud, så flygtninge kan eksistere i det almindelige samfund på trods af den særligt lave ydelse til flygtninge som socialdemokraterne stemte for, da de endnu en gang valgte at glemme alt om de socialdemokratiske kerneværdier: frihed, lighed og solidaritet. Det ville også på alle måder være mere menneskeligt og mere værdigt at opgive tanken.

Miraklernes tid er ikke forbi; i håb om, at Socialdemokratiet genopstår som et socialt bevidst parti, hvis idealer om frihed, lighed og solidaritet også omfatter flygtninge,

Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?


Mvh
Asylret
Her er læserbrevet, som fik Asylret til at spørge om forskellen på en ”flygtningelandsby” og en interneringslejr:

Flygtningelandsbyer af god kvalitet
Lars Weiss, gruppeformand for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation
Det er i visse dele af pressen blevet fremstillet, som om Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået en alliance om opførelse af flygtningelandsbyer. Realiteterne er dog, at det fremmedaggressive Dansk Folkeparti foreslår interneringslejre, som er velkendte fra både verdens- og danmarkshistorien. Martin Henriksen (DF) har sagt, at man ikke kan udelukke, at børnefamilier skal bo i statslige centre i op til 20 år (»DF: De kan bo i centre i mange år«, Information den 17. september). Han tilføjer, at det heller ikke er tanken, at børnene skal gå i en lokal skole, men at man skal finde lærere blandt de andre flygtninge. Familierne kan altså få lov til at rådne op i lejrene.
I sidste måned fremlagde Mette Frederiksen (S) så et forslag om opførelse af statslige flygtningelandsbyer med boliger af ordentlig kvalitet, god dansk skolegang til børnene, og mulighed for at forældrene kan få et job uden for landsbyen, så familierne på betryggende vis kan blive en del af samfundet.
Baggrunden for forslaget om statslige centre og statslig finansiering af dele af flygtningeopgaven er, at regeringen og Dansk Folkeparti har svækket kommunernes økonomi. Kommuneaftalen har betydet minusvækst. Omprioriteringsbidraget skaber usikkerhed om kommunernes sociale muligheder, og den såkaldte værdighedsmilliard er en afledningsmanøvre. Og med tilbagerulningen af planloven forsøger regeringen og Dansk Folkeparti også at spænde ben for tusindvis af billige, almene boliger – faktisk over 8.000 boliger inden 2025 alene i København.
I stedet for højrefløjens sociale nedskæringer, skattelettelser og placering af ansvaret hos de økonomisk trængte kommuner, foreslår Socialdemokraterne, at staten påtager sig større forpligtelser over for flygtninge.

 Dagens decemberbrev er bragt i Information 9. december 2015

Socialdemokrater uden solidaritet
Atussa Ghaderi, Johanna Haas og Said Parvin, Asylret

I sidste måned afbrød aktivister fra flygtningegruppen Asylret behandlingen af lovforslag L62 med budskabet »jeres stramninger dræber«. Lovforslaget, der omhandler 13 af de bebudede 34 asylstramninger, blev dog vedtaget alligevel. Det betyder, at asylansøgere – også børn – kan fængsles på ubestemt tid. Socialdemokraterne stemte for. Deres kerneværdier er ellers ifølge partiet selv frihed, lighed og solidaritet. Men det kan man ikke mærke i deres udlændingepolitik.

Danmark mangler en talstærk og ideologisk opposition, der kan tænke samfund og solidaritet sammen. Når det kommer til flygtninge- og udlændingepolitik, er den socialdemokratiske solidaritet deponeret hos Dansk Folkeparti. Og det samme er sket med deres social- og finanspolitik, bare hos de nyliberale blå partier. Resultatet er, at store dele af befolkningen er blevet politisk hjemløse.
I september krævede mindst 40.000 mennesker på Christiansborg Slotsplads forgæves en ny flygtningepolitik. Dommerforeningens advarsler blev ikke hørt af politikerne, indvendinger fra humanitære organisationer blev negligeret, og mindst 20.000 dræbte syriske børn og madmangel i FNs flygtningelejre gjorde ikke noget indtryk. Flygtninge fryser allerede i Thisteds symbolpolitiske teltlejr, og andre ydmygende tiltag er på vej. Men man hører ingen protester fra Socialdemokraterne, der sammen med Dansk Folkeparti vil oprette barakbyer til landets flygtninge og isolere dem fra det øvrige samfund.
Vi opfordrer derfor alle socialdemokrater, hvis hjerte banker for frihed, lighed og solidaritet til at kæmpe for, at Socialdemokraterne genopstår, og til at sikre, at frihed, lighed og solidaritet også omfatter flygtninge.

Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?
Mvh
Asylret
Link til Asylrets tale ved demonstration den 13.9.15:
http://opinionen.dk/samfund/skab-legale-veje-ind-i-europa-luk-ungarns-lejre-op
Link Fortælling fra Lesbos af Michelle S, Asylret.
Michelle fortalte om sine tanker og oplevelser ved Asylrets Solidaritetsmanifestation med Syriens og Verdens Flygtninge i september på Christiansborg Slotsplads i september:
http://opinionen.dk/debat/faestning-europa-en-fortaelling-fra-lesbos

 Images: 40.-50.000 people on the streets in Copenhagen in Solidarity with Refugees in September.png

 
Asylrets 7. decemberbrev: Rejs jer eller rejs en skamstøtte for Socialdemokratiet!
”Nu har Justitsministeriet ændret holdning, og det lægger vi til grund. De vurderinger, der ligger til grund for den nuværende regerings lovforslag, er anderledes end den forrige regerings.”  Kilde: Politiko. (Berlingske netudgave, 7.12.15)
Sådan lød ordene fra Mette Frederiksen og dermed er det en kendsgerning, at Socialdemokratiet støtter regeringens udskydelse af familiesammenføringsretten m. 3 år!
For lidt over et år siden indførte Socialdemokratiet og Radikale en udskydelse af familiesammenføringsretten på et år for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Daværende Justitsminister Mette Frederiksen udtalte i november 2014, at man var gået lige så langt, som man overhovedet kunne indenfor konventionerne. Dengang anså mange loven for at være Danmarks ultimative udlændingepolitiske skamplet og Socialdemokratiets og Radikales ditto. Men vi tog fejl med hensyn til Socialdemokratiet.
Mette Frederiksen henholder sig til Justitsministeriets vurderinger. Asylret er fløjtende ligeglad med Justitsministeriets forkvaklede kriterier og vurderinger i forhold til, hvor langt man juridisk set kan gå og stadig hævde at overholde Børnekonventionen, der sikrer børns ret til livet og børns ret til begge forældre.
Sikkert er det i hvert fald, at Integrationsminister Inger Støjberg er vidende om, at man med loven er på gyngende grund. Det har hun, iklædt andre ord, udtalt til flere medier i lang tid. Asylret vil ikke opholde sig længere ved Inger Støjberg, af hvem vi udlændingepolitisk venter os hvad som helst. Vi mener ikke regeringen og dens største udlændingepolitiske støtteparti forstår, hvad det er, de bryder ned. Mette Frederiksen står i vores øjne for det største svigt, fordi hendes politik strider mod socialdemokratisk ideologi og overbevisning. For langt de fleste mennesker er det indlysende, at en unødvendig statslig forordnet tvangsadskillelse af forældre og børn på et år er grundlæggende forkert. Når vi dertil lægger, at det handler om mennesker, der lever i krigszoner eller i flygtningelejre og nu skal vente i tre år, så savner Asylret ord og må citere Svend Auken (A):  ”Det handler om mennesker, det handler om medmenneskelighed,” sagde han d. 18.6.2009 ved en stor protestdemonstration mod tvangsudvisning af 282 irakere. Også den gang gik Socialdemokraterne  i den gale retning i deres flygtningepolitik; daværende partiformand Helle Thorning-Schmidt gjorde sig både blid og døv overfor realiteterne og fastholdt på trods af virkeligheden i Irak og advarsler og appeller fra UNHCR, udlændingeretsadvokater m.fl., at var irakerne afvist, så skulle de sendes hjem. I sin fine tale d. 18.6. 2009 talte Svend Auken altså sit parti midt imod.
Asylret venter på et kor af socialdemokratiske stemmer, der taler mod ”asylstramningerne.” Partiets kerneværdier er frihed, lighed og solidaritet, siger de; solidariteten bør også omfatte flygtninge og deres børn og ægtefæller ellers er den ikke noget værd. Hermed et link til Svend Aukens tale fra 2009 i håb om, at den bliver læst og forstået af mange socialdemokrater på Christiansborg og i baglandet. Rejs jer alle I socialdemokrater, der forstår, at det handler om medmenneskelighed og solidaritet og at et samfund uden medmenneskelighed og solidaritet er forfærdeligt: Rejs jer eller rejs en skamstøtte for jeres parti!
http://arbejderen.dk/artikel/2009-08-08/svend-auken-s-t-mennesket-f-rst
Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?
Mvh
Asylret

Images: Svend Auken.jpg


Asylrets 6. decemberbrev: tre links - tænkevækkende, oplysende, og gode for hjertet og sjælen!
Først det tankevækkende: en film på halvanden minut om Syriens historie som værtsland for flygtninge, ”Syrian history of Refugees”: https://www.youtube.com/watch?v=Tat1RTlzK1o
Sidst i filmen spørges der retorisk, om verden kan lære noget af den syriske gæstfrihed? Det mener Asylret godt verden kan: Danmark kan lære at åbne sine døre og sine hjerter. EU kan lære at åbne sine døre og sine hjerter. Europas 503 millioner indbyggere må og skal kunne rumme sin andel af de syriske flygtninge på en ordentlig måde – uden at finansiere det gennem nedskæringer i U-landsstøtte, som Danmark gør. Og uden uafladeligt fra politisk hold at signalere, at vi hellere ser flygtningenes hæl end deres tå som Danmark gør. Uden at love øget støtte til nærområderne, men vi i virkeligheden trækker vores støtte tilbage som Danmark gør.
Det er udenfor ethvert rimelighedsprincip, at det er blevet politisk acceptabelt, at en Integrations- og Udlændingeminister i Danmark i Politiken kan udtale, at vi indkvarterer syriske flygtninge i telte, fordi de ikke skal have det bedre i Danmark end i nabolandene! Det er i Asylrets øjne en menneskelig falliterklæring, der diskvalificerer til posten som Integrations- udlændinge- og boligminister. Udtalelser af den kaliber ville før i tiden have været et endegyldigt lavpunkt efterfulgt af et meget snarligt slutpunkt for den politiske karriere.
Asylret fastholder, at der findes ”begrundelser” og ”løsninger”, der er så åbenlyst vanvittige, at de er uacceptable i et oplyst samfund. Asylret fastholder, at flygtningekrisen er en humanitær krise, der kalder på en humanitær løsning. Og for Danmarks vedkommende på en anden minister end den siddende.
Den oplysende del: Europas andel af syriske flygtninge udgør for øjeblikket ifølge tal fra UNHCR 3 procent, men de er meget skævt fordelt. Asylret henviser til BBCs grafiske fremstillinger på dette link: http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
Den del, der er godt for hjertet og sjælen: alt er ikke tal og alt kan ikke rummes i tal. På dette link til UNHCRs profil for Syrien ligger der mange fine foto essays, der taler til hjertet: http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html

Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?
Mvh
Asylret

Images: På flugt.jpg

 

 

 

 

 

Meddelelse fra Asylret 5.12.15
Asylrets femte decemberbrev: Socialdemokratiets visne visioner

Fredag d. 4. dec. blev en kampagne skudt i gang med henblik på, at lægge pres på Socialdemokratiet og få partiets udlændinge- social- og finanspolitik på sporet igen, så færre borgere føler sig politisk hjemløse, fordi de reelt mangler et stort oppositionsparti og ikke kan genkende ”deres” partis politik.
Kampagnen hedder ”visne visioner”, da det er meget længe siden, partirosen har været rød og frisk og da det er meget længe siden, at socialdemokratiet har haft nogen visioner for samfundet. Bortset fra de visne – dem der går den ultra-intolerante vej.
Partiet forhandler for øjeblikket med blå blok om en ny omgang urimelige ”asyltstramninger”, der bl.a. skal gør det muligt, at frarøve flygtninge deres ejendele som egenbetaling for ophold i Danmark.
DF og Socialdemokratiet har i uskøn samdrægtighed krævet, at man bygger flygtningelandsbyer, hvor flygtninge skal leve isoleret fra det øvrige samfund!
I fredags blev der derfor af gode grunde delt visne roser ud foran Christiansborg i protest mod partiets politik, som intet har med de socialdemokratiske kerneværdier frihed, lighed og solidaritet at gøre.
De socialdemokratiske kerneværdier er blevet væk, de er savnet og de efterlyses!
Asylret opfordrer alle til at skrive under her:
http://www.skrivunder.net/til_socialdemokraterne_i_folketinget_nej_til_asylstramninger
Følg med på Asylrets side og i Modstandsgruppen i Welcome to Denmark.

Asylret kan ikke genkende Socialdemokratiet - kan du?
Asylret kan ikke genkende Danmark - kan du?

Mvh
Asylret

 


Meddelelse fra Asylret 4.12.15
Asylrets 4. decemberbrev: To syriske postkort

”At forlade mit land er for mig som ikke at trække vejret. Jeg savner mit hjem, duften af træerne og blomsterne i haven, hvor jeg plejede at tilbringe megen tid med min familie og børnene. Men jeg blev nødt til at forlade mit hjemland for at redde mine to børn. Jeg vil give dem en fremtid og ikke et liv fyldt af angst og løgn. Jeg har mistet så meget familie og så mange venner allerede i denne krig. Jeg så så mange døde, uskyldige børn og jeg vil ikke miste mine børn også. Ingen ønsker at være flygtning, ingen ønsker at efterlade deres hjerte det sted, de plejede at kalde hjemme. Jeg er bange for fremtiden, men jeg ved, at jeg for mine børns skyld må være stærk og tro på, at der vil ske gode ting.”
Najm, 30, Syrien
”Den smukkeste ting ved denne rejse var, at vi var en gruppe på 1000 mennesker. Vi bevægede os sammen og vi efterlod ikke nogen. Vi trøstede, forstod og kunne mærke hinanden hele tiden. Verden bekymrer sig ikke om os; den bekymrer sig ikke om, at vi er så ensomme.”
Khonav, 19, SyrienFra My Life Project som understøttes af Goethe Instituttet og det tyske udenrigsministerium. Postkortene fås i engelsk udgave på Goethe Instituttet i København, hvor de er stillet frem ved skranken og kan bestilles ved at skrive en besked på Facebooksiden: Facebook.com/MylifeProject
Postkort projektet My Life skal bidrage til, at folk får en chance for at forstå at flygtninge, migranter og internt fordrevne er mennesker med følelser- og ikke tal. My Life samler autentiske beretninger – Asylret har oversat fra engelsk til dansk til dette decemberbrev.

Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?
Mvh
Asylret

 

 

Meddelelse fra Asylret 3.12.15
Asylrets 3. decemberbrev: Nagieb Khaja forklarer Mellemøstens realiteter på 2 minutter

Hermed Asylrets tredje decemberbrev, som vi ved, I vil sætte pris på:
Nagieb Khaja slår en lille sprække i den danske politiske virkelighed, så Mellemøstens realiteter kan trænge ind. Man kan se i Bødskovs og Ellemann Jrs. ansigter, at det er det, der sker. Et sjældent øjeblik. Bravo!
Gå til Asylrets facebookside og se et gyldent øjeblik.
Debatten - DR | Facebook
Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?
Mvh
AsylretMeddelelse fra Asylret 2.12.15
Asylrets andet decemberbrev: Send et billede til Christiansborg - besøg Syrian Network for Human Rights

Med dagens decemberbrev følger  to billeder. Det første billede er en syrisk dreng med en såret fugl i hånden. Det indgik i en serie pressebilleder, som Asylret udstillede i september i et telt på Christiansborg Slotsplads, som et led i Asylrets solidaritetsmanifestation med den syriske civilbefolkning.
Det andet billede viser et af de 18858 syriske  børn, som ikke lever mere. Drengen danner sammen med manden , som holder ham i sine arme, baggrund for en opgørelse over dræbte syriske børn fra Syrian Network for Human Rights pr. 31.10.15, som netop er offentliggjort.
Besøg Syrian Network for Human Rights, gå ind under Gallery og orienter dig i "special fotos" og videos, selvom det er smerteligt og kræver overvindelse. Asylret opfordrer til, at man sender en mail med et billede derfra til så mange folketingspolitikere som muligt. Inden de snart stemmer om anden del af de 34 forskruede "asylstramninger" er det godt, at minde dem om den syriske virkelighed. Størstedelen af de flygtninge, som har søgt asyl i Danmark i år er fra Syrien. Link til Syrian Network for Human Rights: http://sn4hr.org/
På forhånd tak.

Asylret kan ikke genkende Danmark, kan du?

Mvh Asylret


Meddelelse fra Asylret 1.12.15
Følg med i Asylrets decemberbreve

Asylret udsender decemberbreve. Vi vil bestræbe os på, at sende et brev i døgnet. De vil være tankevækkende: korte, men oplysende, smukke, direkte, informative eller på anden vis gavnlige for hjernen, hjertet eller sjælen.
Asylrets Facebook side vil i december måned mangle de sædvanlige opslag til artikler i dagspressen, demonstrationer, begivenheder med mere. Vi vil begrænset omfang bruge noter til den slags. Asylret håber, at decemberbrevene vil være til gavn og / eller glæde.
Asylrets 1. decemberbrev: Mail til kommunalbestyrelsen i Thisted
Asylrets har sendt et åbent brev til Inger Støjberg d. 28.11.15, som på Facebook er nået ud til mere end 121.000 mennesker. Det er vi glade for. Asylret har til orientering også sendt det åbne brev til kommunalbestyrelsen i Thisted sammen med en mail. Hermed et uddrag af denne mail af 28.11.15:
”…Asylret skal gøre Thisted kommune opmærksom på, at regeringen i henhold til loven kan pålægge kommunen at drive asylcenter, men at regeringen efter Asylrets vurdering ikke kan pålægge kommunen, at det skal være i form af en teltlejr. Det står efter Asylrets vurdering kommunen frit for, at gøre det bedre.  Vi håber, at det billede, som er en vigtig del af det åbne brev til minister Inger Støjberg, kan samle hele kommunalbestyrelsen i Thisted i et fælles arbejde for at indkvartere asylansøgere under værdigere og mere vinteregnede forhold. Vi skal for god ordens skyld understrege, at vi har fuld forståelse for Libanons ekstremt pressede flygtningesituation - og at vi anser de libanesiske teltlejre for at være det bedste, Libanon er i stand til at tilbyde under de givne omstændigheder. Asylret mener dog ikke, at der med den nuværende situation er belæg for at indrette en nødasyllejr, som den kaldes i medierne, i Thisted kommune eller at det er den bedste løsning kommunen kan finde, hvilket borgmesterens udtalelser bestyrker os i. …”
(Se Asylrets åbne brev med vinterbilledet fra Libanon)
Mvh Asylret.
Teltlejren i Thisted kommune i november måned. Foto: Casper Holmenlumd Christensen/polfoto.INDSAMLING TIL DEN TVANGSUDVISTE REMZI BAFTIJARII

Meddelelse fra Asylret d. 24. maj 2014

Asylret starter i dag fredag d.23.5.14 en indsamling til Remzi Baftijarii, den tvangsudviste nu 16 årige unge forældreløse mand med alvorlige psykotiske symptomer og angstanfald, som i juli 2013 efter 12 år i Danmark blev tvangsudvist til Kosovo.

Indsamlingen løber i 4 uger og slutter fredag d.20. juni. Efter denne dato er det ikke længere muligt at indbetale på kontoen.

Justitsministeriet lagde i sit afslag på humanitært ophold for Remzi Baftijarii til grund, at hans anti-psykotiske medicin var tilgængelig i Kosovo; en ministeriel vurdering som ikke stemmer overens med de faktiske forhold, hvilket Asylret, DR og for nylig Politiken har påvist.
Efter omtale af Remzis sag i DR, Information og Politiken har Asylret modtaget en del henvendelser fra mennesker, der ønsker at hjælpe Remzi økonomisk; det er henvendelser, som vi er meget taknemmelige for og som vi reagerer på med denne indsamling. Det glæder Asylret, at der findes mennesker, som ønsker at hjælpe Remzi så han kan få den behandling, som er nødvendig for ham og om muligt et mere sikkert livsgrundlag end nu, hvor han lever på lånt tid og på nåde og barmhjertighed hos bekendte af familien.

Asylret har søgt ophold i Danmark for Remzi efter 9c (barnets tarv og Børnekonventionen).  Vi håber, at de danske myndigheder indser deres fejl og henter Remzi hjem hurtigst muligt, men vi ved ikke om det sker og hvornår det sker, derfor samler vi ind til Remzi, som har brug for vores hjælp.

Husk at ingen beløb er for små til at gøre en forskel, hvis vi er mange nok.

Det fulde beløb indbetalt på nedenstående kontonummer, der er en indsamlingskonto oprettet udelukkende til Remzi, går ubeskåret til ham. Det vil være en meget vigtig hjælp for ham.

Reg. Nr. 0106 Kontonummer:6889-372-107

På forhånd tak,
Asylret, Lærke Arvedsen, Johanna Haas og Said Parvin

Læs eventuelt mere om Remzis sag her:

”Tvangsudviste Remzi kan ikke få sin medicin” - DR
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/09/29/212734.htm

 ”Remzi blev udvist efter 12 år: Jeg håber at komme til Danmark” - DR

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/03/21/151247.htm

 ”Psykisk syg dreng udvises efter 12 år i Danmark” - Politiken

http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2261975/psykisk-syg-dreng-udvist-efter-12-aar-i-danmark/

 ”Justitsministeriet udviser syge på tvivlsomt grundlag” - Information
http://www.information.dk/473838
Asylrets nytårstale 2013


2013 har været et godt år for Asylret, hvor vi har set tydelige resultater af vores arbejde for afviste asylansøgere. 2013 har samtidig, i det store perspektiv, været endnu et bedrøveligt og beskæmmende år, som ikke har ført markante og positive ændringer i udlændingepolitikken med sig, hvilket man senest kunne se i Danmarks modstand mod at tage imod flere syriske flygtninge på et tidspunkt, hvor den syriske civilbefolkning blev ramt af giftgasangreb, og hvor syriske flygtninge nu går til af kulde i libanesiske flygtningelejre. Mentaliteten hos den nuværende regering synes at være den samme som under VKO. Horrible familiesammenføringssager bærer også vidnesbyrd om dette.
Politisk asyl i 2013
2013 blev imidlertid også året, hvor blandt andre alle de iranske sultestrejkende fra ”Tilflugt i Kirken” fik tilkendt politisk asyl. I Asylret er vi stolte over, at have været en del af aktionsgruppen ”Tilflugt i Kirken.” Vi er stolte over på de sultestrejkendes anmodning at have hjulpet og støttet dem i at gennemføre aktionen, der skete i solidaritet med politiske fanger i Iran, som på daværende tidspunkt var i sultestrejke. Aktionen fandt også sted for at gøre opmærksom på de utålelige livsvilkår, som afviste asylansøgere må stå model til i danske asyllejre, og sidst, men ikke mindst, for at gøre opmærksom på det iranske præstestyres systematiske krænkelser af de mest basale menneskerettigheder. Aktionen fandt sted i maj-juni 2012, men resultatet så vi først i 2013 på grund af Flygtningenævnets lange sagsbehandlingstid på genoptagelsesanmodninger. I Asylret er vi tillige stolte over, at det lykkedes os at få alle sagerne behandlet i Danmark, således også for det unge ægtepar, hvis sag ifølge Dublin-forordningen skulle have været behandlet i Tyskland. Asylret vil gerne takke alle som støttede ”Tilflugt i Kirken,” særligt dem, som gjorde det på et tidspunkt, hvor den fremherskende stemning var fordømmende, mistænkeliggørende og med meget ringe forståelse for de sultestrejkendes livsvilkår og budskab.
Farvel til Morten Bødskov -  og et nytårsønske til Karen Hækkerup
I 2013 måtte Morten Bødskov gå af som justitsminister. Det skyldtes som bekendt afdækningen af en løgn, som den nu forhenværende justitsminister havde serveret for Folketingets Retsudvalg – i tæt, kreativt samarbejde med den af samme grund nu forhenværende PET-chef, Jakob Scharf.
Asylret kommer ikke til at savne Morten Bødskovs embedsførelse i den del af Justitsministeriet, som vi kender bedst; Kontoret for Humanitært Ophold og Udsendelser. Fra dette kontors til tider særegne sagsbehandlingspraksis kender Asylret til løgne og fortielser og regulær dårlig embedsførelse med utilstedelig lang sagsbehandlingstid og fejllæsning af dokumenter, der altid kommer ”systemet” til gode og asylansøgeren til skade, med tvangsudsendelser af børn og svært psykisk syge, inden deres sag om humanitært ophold er færdigbehandlet - for blot at nævne et par eksempler. Et af de seneste tiltag er, at nævnte kontor i Justitsministeriet nu bygger dets sagsbehandling på en formodning om, at den nødvendige medicin findes i hjemlandet. Asylret undrer sig såre, men må erkende, at det åbner for helt nye, juridiske perspektiver, som vi gerne så en juraprofessor eller to tage offentlig stilling til, idet det ikke just kan siges at styrke retssikkerheden, som i forvejen synes nærmest ikke-eksisterende for asylansøgere og andre udlændinge i Danmark.
Justitsminister Morten Bødskov måtte gå af på grund af en løgn, der indsnævrede en enkelt politikers personlige bevægelsesfrihed. Asylret så gerne, at Morten Bødskov var gået af som følge af den lemfældige omgang med sandheden, som har hersket i Kontoret for Humanitært Ophold og Udsendelser – og som har skadet mange mennesker alvorligt.
Et af Asylrets nytårsønsker for 2014 er en tiltrængt ændring i Justitsministeriets praksis, hvor det burde stå lysende klart og være et af de første bud for ministeriets ansatte, at asylansøgere har krav på en fair og juridisk set ordentlig sagsbehandling. I den ånd ønsker Asylret Karen Hækkerup tillykke med posten som justitsminister med et nytårsønske om, at justitsministeren hurtigt får skabt et betydeligt højere kvalitetsniveau i ministeriets sagsbehandling, herunder i Kontoret for Humanitært Ophold og Udsendelser, end det vi har været vidne til i Morten Bødskovs embedsperiode.
Socialdemokratiets unge håb vil sælge gammel vin på gamle, fremmedfjendske flasker. Sig: ”Nej, tak!”
Det ville være synd at sige, at justitsminister Karen Hækkerup kommer fra et parti med visioner. Man må således håbe, at hun kan udrette andet og mere end partiets unge håb, for visionære er de  ikke. I Politiken kunne man lørdag den 21.12.13 forvisse sig om, hvor galt det står til, hvis man skulle være i tvivl.  På forsiden af debatsektionen lød den nedslående overskrift på et debatindlæg forfattet af Peter Hummelgaard og Mattias Tesfaye: ”S og DF må finde sammen.” Debatindlægget er langt, men aldeles perspektivløst –  skræmmende enfoldigt og uden selvindsigt i Socialdemokratiets egen, manglende socialdemokratiske politik. Vejen frem er ifølge Hummelgaard og Tesfaye fortsat ”copy + paste” fra DF.  Rubrikken, der sammenfatter debatindlæggets perspektivløse pointe, lyder ordret således:
 ”I Hvidovre har S og DF lavet en vigtig værdipolitisk aftale. Miraklet i Hvidovre kan afslutte den epoke, hvor Pia Kjærsgaard har udnyttet, at S havde svært ved at finde svar på utrygheden i forbindelse med den voksende muslimske kultur i landet. S kan sammen med DF udgøre rygraden i et alternativt bredt flertal, som landet øvrige partier må orientere sig efter”.
Hummelgaaard og Tesfaye er født i henholdsvis 1983 og 1981 og er dermed forholdsvis unge mennesker med hvad Asylret ser som gammel, sur vin på gamle, fremmedfjendtlige flasker. Asylret mener ikke, at dette udspil kan være vejen frem; hverken for Socialdemokratiet eller for landet som helhed. Svaret på globale udfordringer kan aldrig være at forskanse sig i provinsiel skræk for samfundsforandringerne, men at finde et svar, som giver mening for de fleste - og som samtidig hylder værdier og traditioner, som er hævet over øjeblikkets mest forbenede, ekskluderende populisme.
Asylret minder om, at Hummelgaard og Tesfayes indlæg er bragt efter at det kom frem, at DF i år har valgt at stemme nej til alle ikke-vestlige navne på årets lovforslag om dansk indfødsret. Der er altså, selv med nok så megen ungdommelig vildfarelse ind over samt en eventuel historieløshed, ingen undskyldning for Hummelgaard og Tesfaye: Alle kan se de fremtidige konsekvenser af et mere udvidet værdipolitisk samarbejde mellem S og DF end det Socialdemokratiet i forvejen praktiserer. Asylret mener, at det i den grad er på tide, at Socialdemokratiet finder en anden vej.
Danmark og de internationale konventione

Indlogning
Brugernavn

Kodeord

 

Opret ny bruger?
Tilmeld

Fremsend mit glemte kodeord.
Danmark i krig